Bądź z nami w kontakcie

Położenie naszego Domu

Zespół Domów Pomocy Społecznej dla dorosłych w Wieleniu, ul. Staszica 2 - nazywany Domem Św. Józefa - położony jest w województwie wielkopolskim, powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w Dolinie Noteci. Dom prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Przeznaczony jest dla 354 mieszkańców: kobiet i mężczyzn. Jego mieszkańcy to osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne intelektualnie, somatycznie chore oraz osoby dorosłe niepełnosprawne fizycznie - wymagające całodobowej opieki.

Adres: 64-730 Wieleń, ul. Staszica 2, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie

Telefon: +48 67 25 61 033 lub +48 67 25 62 199 lub +48 517 122 324

Fax: +48 67 25 61 073

E-mail: Dyrekcja ZDPS. RM: dyrekcja@dpswielen.pl

E-mail: Kancelaria ZDPS. RM: kancelaria@dpswielen.pl

E-mail: Ambulatorium ZDPS. RM: ambulatorium@dpswielen.pl

Konto: BANK PEKAO S.A. 96124037091111000042041289