Historia Domu w Wieleniu.

Rok 1933

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi przybyły do Wielenia w roku 1933 - w tym czasie rozpoczęły swoją posługę w Zakładzie Św. Józefa biorąc pod opiekę ludzi potrzebujących.

16 września 1933 – zakupienie majątku Ostrowo w Wieleniu od Towarzystwa Kolejowego w Warszawie.

21 listopada 1933 - przybycie pierwszych pensjonariuszy z Warszawy (po upływie sześciu miesięcy Zakład miał 700 mieszkańców).

Rok 1934

1 lipca 1934 - poświęcenie kaplicy znajdującej się na terenie Zakładu.

Rok 1935

19 marca 1935 - otwarcie świetlicy dla mieszkańców Zakładu.

Rok 1936

rok 1936 - rozbudowano zaplecze gospodarcze Zakładu.

Rok 1939

1 września 1939 - wybuch II wojny światowej - w wyniku wysadzenia pobliskiego mostu część budynków Zakładu została uszkodzona.

Rok 1940

6 grudzień 1940 - ewakuacja mieszkańców Zakładu do Warszawy.

Rok 1945

20 kwietnia 1945 powrót ocalałych mieszkańców do Zakładu w Wieleniu, który ocalał dzięki pracy Sióstr pozostałych na miejscu przez okres okupacji.

Rok 1952

sierpień 1952 - powstaje obok Zakładu Opieki dla Dorosłych - Zakład dla Nieuleczalnie Chorych.

Rok 1998

14 kwietnia 1998 z okazji 650-lecia miasta oraz 890-lecia grodu Wieleń, Rada Miejska w Wieleniu przyznała Siostrom Franciszkankom Rodziny Maryi w Wieleniu tytuł: "Zasłużone dla miasta i gminy Wieleń".

Rok 2001

15 marca 2001 Dyrekcja dokonała przekształcenia placówki z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego podległego Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych w Dom Pomocy Społecznej.

Rok 2003

16 września 2003 - w 70 rocznicę zakupu Domu Zakonnego - pierwszy audit wewnętrzny.

21 października 2003 - nadanie certyfikatu systemu jakości ISO.

14 listopada 2003 - wręczenie certyfikatu systemu jakości ISO (podczas konferencji w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie).

Rok 2004

09 Listopada 2004 - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie uhonorowało Dom brązowym medalem pamiątkowym przyznanym za współpracę oraz za zaangażowanie i stałe doskonalenie, poprzez propagowanie idei jakości i jej realizację podczas wdrażania systemów zarządzania, szkolenia pracowników, certyfikacje i uzyskiwanie znaków jakości.

Rok 2005

14 marca 2005 - Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu nadało Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu "Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa".

Rok 2006

22-24 października 2006 roku Dom przystąpił do auditu odnowienia certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością. W wyniku tego auditu Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu, otrzymał kolejny raz Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie działań opiekuńczo-terapeutycznych, medyczno-rehabilitacyjnych i bytowych oraz Certyfikat IQNet. Certyfikaty zostały wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, a ich okres ważności określono od 23.11.2006 roku do 22.11.2009 roku.

27 grudnia 2006 - Wojewoda Wielkopolski, wydaje decyzję na czas nieokreślony - zezwalającą na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej jako Zespołu Domów: - dla osób w podeszłym wieku, - dla osób przewlekle somatycznie chorych, - dla osób niepełnosprawnych fizycznie, - dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Rok 2007

W 2007 roku Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, uroczyście obchodziło w Wieleniu 150-lecie swojego istnienia.

Rok 2009

11 października 2009, na placu Św. Piotra w Rzymie, odbyła się uroczystość kanonizacyjna Założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Jego Świętobliwość Ojciec Święty Benedykt XVI włączył do grona świętych Błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego - apostoła pokoju i zgody narodowej, opiekuna sierot, ubogich, zesłańców, czciciela Matki Najświętszej, tercjarza franciszkańskiego.

18-20 listopada 2009, Dom przystąpił do auditu odnowienia certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o nową normę PN-EN ISO 9001:2009.

01 grudnia 2009 - Dyrektor ds. Badań i Certyfikacji - Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie, podjął decyzję o przyznaniu, po raz trzeci, certyfikatu dla DPS RM w Wieleniu na kolejne trzy lata.

Rok 2010

Została zmieniona nazwa placówki z Dom Pomocy Społecznej na Zespół Domów Pomocy Społecznej.

Rok 2013

22 września 2013 roku nasz Dom uroczyście obchodził 80 - lecie istnienia i pracy na rzecz potrzebujących.

Rok 2016

W Krakowie odbywają się Światowe Dni Młodzieży. 22 lipca – gościliśmy w naszym Domu liczną grupę młodych pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych. W drodze na spotkanie z Papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zatrzymali się w naszej gminie.

Rok 2018

17 czerwca 2018 r. w naszym mieście odbyły się III Targi Produktu Lokalnego „Z natury najlepsze”, podczas których z rąk Pani Burmistrz Wielenia Elżbiety Rybarczyk Nagrodę "Drzewo" Burmistrza Wielenia dla Przedsiębiorcy Roku, kategoria – „EKSTRA” odebrała Dyrekcja naszego Domu – Siostra Dyrektor Ewa Pollus i Zastępca Dyrektora Siostra Barbara Borowiak.

Uczesticzymy w obchodach 1050 lat pierwszego na ziemiach polskich, Biskupstwa Poznańskiego.

W tym roku obchodzimy też 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

To jest miejsce dla Ciebie

Kochasz przyrodę, lubisz spokój, a jednocześnie masz dość samotności lub potrzebujesz opieki PRZYJDŹ DO NAS! Sprawdź naszą ofertę, a przekonasz się, że chcesz u nas zamieszkać.

Zadzwoń 67 25 61 033
  • ZDPS. RM w Wieleniu
  • 12-hektarów wydzielonego terenu
  • 6 budynków o powierzchni użytkowej 8500 m2
  • Stała opieka medyczna
  • Rehabilitacja
  • Terapia
  • ZAPYTAJ