Prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjęcia.

Koszty pobytu

Koszt pobytu Mieszkańca Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu wynosi 3.457,32 zł, przy czym zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są kolejno:

1. Mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swego dochodu,
2. Małżonek, zstępni, wstępni - w przypadku gdy dochód samotnie gospodarującego Mieszkańca - przekracza 300% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tzn. 2103,00 zł, natomiast w rodzinie wieloosobowej gdy dochód przekracza 1584,00 zł na osobę.
3. Gmina kierująca osobę do Domu - w wysokości różnicy między kosztem utrzymania, a opłatami wniesionymi przez osoby oznaczone w punktach 1 i 2.

Prosimy o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami FAQ. Znajdziecie tam Państwo odpowiedzi na wiele pytań.

Niezbędne dokumenty

Dokumenty, które osoby ubiegające się o przyjęcie do ZDPS.RM w Wieleniu na podstawie skierowania z Ośrodków Pomocy Społecznej, zobowiązane są przedłożyć:

1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS.
2. Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej - musi zawierać pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
3. Opinia Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZDPS (wg wzoru).
4. Wniosek osoby niepełnosprawnej intelektualnie, która ukończyła 30 lat, a przebywającej w domu lub jej opiekuna.
5. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej - plus zgoda na ponoszenie opłat za pobyt w ZDPS.
6. Decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury - plus zgoda osoby ubiegającej się na ponoszenie opłat za pobyt w ZDPS.
7. NIP - numer identyfikacji podatkowej.
8. Deklaracja o zadysponowaniu 30% renty - przy przyjęciu do ZDPS.

Szanowni Państwo!

Jeśli informacje związane z przyjęciem Mieszkańca do naszego domu, zawarte na tej stronie i w dziale FAQ nie są dla Was wystarczające. Zadzwońcie lub wyslijcie do nas maila. Nasi pracownicy udzielą Wam wyczerpujących i pełnych informacji.

Zapraszamy!


To jest miejsce dla Ciebie

Kochasz przyrodę, lubisz spokój, a jednocześnie masz dość samotności lub potrzebujesz opieki PRZYJDŹ DO NAS! Sprawdź naszą ofertę, a przekonasz się, że chcesz u nas zamieszkać.

Zadzwoń 67 25 61 033
  • ZDPS. RM w Wieleniu
  • 12-hektarów wydzielonego terenu
  • 6 budynków o powierzchni użytkowej 8500 m2
  • Stała opieka medyczna
  • Rehabilitacja
  • Terapia
  • ZAPYTAJ