"Pikniki Rodzinne" w ZDPS.RM w Wieleniu

"Rodzina od początku do końca jest najlepszym miejscem stabilizacji, bezpieczeństwa i wsparcia. Ta rodzina to nie tylko tradycyjne odniesienie do ojca, matki, braci, sióstr ... ale także do Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi i rodziny mieszkańców Zespołu Domów. Istotą tego projektu jest pogłębienie istniejących więzi między mieszkańcami, siostrami, pracownikami i terapeutami, bo to jest Dom, a w nim Rodzina. Chodzi o utrzymywanie i pielęgnowanie naturalnych więzi poprzez odwiedziny i wspólne atrakcyjne spędzenie czasu w kręgu najbliższych, wzmocnienie poczucia własnej wartości Mieszkańców a także integrację z lokalnym środowiskiem seniorów. Zaangażowanie Mieszkańców w proces przygotowania i przebiegu Pikniku sprawia, że czują się potrzebni, docenieni i dumni ze swoich osiągnięć. Różnorodność form oferowanych uczestnikom Pikniku sprawia, że każdy może aktywnie spędzić czas, włączyć się w realizowany program. Tym samym Piknik jest platformą wymiany pomysłów, doświadczeń i prezentacją osiągnięć mieszkańców. Forma ta przeznaczona jest dla kilkuset odbiorców co podkreśla nie tylko zasięg, ale przede wszystkim rangę spotkań, ich wpływ na dobre samopoczucie Mieszkańców i ich rodzin oraz integrację z lokalnym środowiskiem."

S. Ewa Pollus "Integracja, współpraca, zrozumienia", "Kronika Wielkopolski" Nr 2 (158) Poznań 2016

 • 10 Piknik Rodzinny
 • 2018 rok
 • Zobacz
 • 9 Piknik Rodzinny
 • 2017 rok
 • Zobacz
 • 8 Piknik Rodzinny
 • 2016 rok
 • Zobacz

 • 7 Piknik Rodzinny
 • 2015 rok
 • Zobacz
 • 5 Piknik Rodzinny
 • 2013 rok
 • Zobacz

 • 4 Piknik Rodzinny
 • 2012 rok
 • Zobacz
 • 3 Piknik Rodzinny
 • 2011 rok
 • Zobacz
 • 2 Piknik Rodzinny
 • 2010 rok
 • Zobacz

 • 1 Piknik Rodzinny
 • 2009 rok
 • Zobacz