• Szanujcie,kochajcie i wspomagajcie starszych ludzi ...

    Oni byli kiedyś jak my, my będziemy kiedyś jak Oni ...

  • Przekaż darowiznę

    na pomoc naszym podopiecznym

  • Kształtujemy życie,

    dajemy nadzieję osobom potrzebującym.

Kilka słów o Stowarzyszeniu

Celem Stowarzyszenia jest: dbałość o godziwe warunki życia wszystkich osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych mieszkających w Zespole Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu oraz na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wspieranie zadań statutowych Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostęp do kultury oraz polepszania warunków socjalno – bytowych. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i tworzenie różnych form współpracy. Działalność charytatywna. Wspieranie rozwoju fizycznego i osobowego osób niepełnosprawnych oraz promowanie ich osiągnięć.


Przekaż darowiznę na pomoc naszym podopiecznym!


Nr konta:


76 1240 3709 1111 0010 5529 4822

TWOJA DAROWIZNA LUB TWÓJ 1% PROCENT MA WIELKĄ MOC !!!

Stowarzyszenie "Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego" jest organizacją pożytku publicznego (OPP). Pamiętaj, że każda, nawet najmniejsza pomoc jest wielkim darem dla naszych podopiecznych. Przeczytaj jak łatwo możesz wesprzeć nasze działania.


Wypełniając odpowiednią rubrykę

w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać KRS: 0000487932
zobacz jak to zrobić

1% podatku mogą przekazać:

• ryczałtowcy – PIT 28, • przedsiębiorcy – PIT 36, • przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L, • pracownicy – PIT 37, • osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

Aby przekazać 1% podatku

wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym jego kwotę, numer KRS 0000487932 - Samym przelewem zajmie się Urząd Skarbowy. Dziękujemy za Twój 1% !

Realizowane projekty

"Z głębi serca"

Potrzeby w zakresie opieki społecznej ciągle rosną i zadania, które są do wykonania ustawicznie się rozszerzają, stąd też istnieje konieczność podejmowania nowych wyzwań z dobrej woli i serca. Taką szansę stwarza realizowany przez Stowarzyszenie program "Z głębi serca" – jesteśmy blisko człowieka chorego, cierpiącego, samotnego, blisko człowieka w potrzebie. Podana dziś ręka drugiemu człowiekowi – jutro może być pomocna nam samym. Zapraszamy - otwierajcie serca.

Siłownia pod chmurką

Podejmowane zadanie łączy się z realizacją założonych celów: jak najdłuższe utrzymanie sprawności fizycznej i osobowej osób starszych i niepełnosprawnych, będących Mieszkańcami ZDPS.RM (w tym Samorząd Mieszkańców) oraz miasta i gminy Wieleń poprzez pobudzenie nowych form aktywności i systematyczne korzystanie z rozwijanej bazy rekreacyjno-sportowej "Siłownia pod chmurką" w przyjaznych warunkach.

Od A do Z rodzinnie

Projekt dotyczy wzmocnienia poczucia własnej wartości Mieszkańców poprzez integrację, współpracę, wzajemne zrozumienie i aktywność. Rodzina od początku do końca jest najlepszym miejscem stabilizacji, bezpieczeństwa i wsparcia. Ta rodzina to nie tylko tradycyjne odniesienie do ojca, matki, braci, sióstr, wujka itp., ale do Rodziny Mieszkańców, Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Rodziny ZDPS.RM.

Miłość nie umiera

Miłość nie umiera- miłość do ludzi, miłość do małej Ojczyzny, miłość do Ojczyzny, miłość do pasji, ulubionych miejsc… Autorytet Jana Pawła II jest żywy, nie umiera i ciągle na nowo pozytywnie wpływa na człowieka w każdym wieku, odwołując się do trwałych wartości pielęgnowanych przez pokolenia, a związanych z narodem, kulturą i patriotyzmem.

Jak możesz nam pomóc?

Pomoc w realizacji naszych zadań

Osobiste zaangażowanie w codzienną pracę i realizowane projekty.

Pomoc rzeczowa lub finansowa

Dzięki darowiznom przekazywanym na rzecz Stowarzyszenia niesiemy pomoc potrzebującym.

Wsparcie organizacyjne

Szukamy ludzi otwartych na pomaganie osobom chorym, niepełnosprawnym oraz wykluczonym ze środowiska.

Opowiedz innym o naszej działalności

Budujemy relacje w oparciu o przekonanie, że to co robimy jest właściwe.

Członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze

Top
4
PROGRAMY
330
PODOPIECZNYCH
20
WOLONTARIUSZY
120
WSPIERAJĄCYCH

Najnowsze wiadomości z naszego bloga

Kontakt z nami

Zmieniając jedno życie ludzkie, zmieniasz świat.
Chcesz dowiedzieć się więcej o działalności naszego Stowarzyszenia, masz pomysł jak pomóc w naszej działalności? Napisz do nas.